TSFS 2022:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning

Författningen upphävd 2022-04-01 genom TSFS 2022:1

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Grundform

TSFS 2022:1

I kraft 2022-01-21. PDF 143 kB

Ändringar

TSFS 2022:10

I kraft 2022-02-24. PDF 98 kB.

Ändrad giltighet av TSFS 2022:1.