TSFS 2021:80
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg

Syftet med dessa föreskrifter är att främja goda arbets- och levnadsförhållanden för anställda ombord på fartyg genom att de får tillgång till sjukvård och medicin ombord vid sjukdoms- och olycksfall.

Grundform

TSFS 2021:80

I kraft 2021-12-01. PDF 633 kB