TSFS 2021:1
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning

Dessa föreskrifter och allmänna råd innehåller tillfälligt undantag från krav på närvaro i utbildningslokal vid introduktionsutbildning.

Grundform

TSFS 2021:1

I kraft 2021-01-15. PDF 150 kB