TSFS 2019:140
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal

Syftet med dessa föreskrifter är att möjliggöra tillgänglighet och säker sjötrafik på Göta kanal.

Grundform

TSFS 2019:140

I kraft 2020-03-01. PDF 470 kB