TSFS 2018:49
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

Dessa föreskrifter innehåller kriterier för bestämmande av närmast jämförbara bil enligt 16 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar och för skriftlig försäkran enligt 19 § förordningen om klimatbonusbilar.

Grundform

TSFS 2018:49

I kraft 2018-07-01. PDF 239 kB