TSFS 2018:40
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton och längd om högst 25,25 meter

Dessa föreskrifter, som ställer upp vissa fordonstekniska krav, ska tillämpas på fordonståg vars bruttovikt överstiger 64 ton. Föreskrifterna ska dock inte tillämpas på fordonståg som transporterar odelbar last.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:40

I kraft 2018-05-01. PDF 178 kB

Ändringar

TSFS 2019:128

I kraft 2020-01-01. PDF 304 kB.

Ändr. 5 och 12 §§.

TSFS 2023:44

I kraft 2023-09-15. PDF 93 kB.

Ändr. författningsrubrik samt 1 och 4 §§.