2017

125 författningar.
TSFS 2017:72
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart,
I kraft 2017-07-01
TSFS 2017:88
Sjöfart, Lotsning
I kraft 2017-11-01
TSFS 2017:93
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart,
I kraft 2018-01-01
TSFS 2017:94
Vägtrafik,
I kraft 2017-12-01
TSFS 2017:110
Luftfart, GEN
I kraft 2018-02-01
TSFS 2017:112
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart,
I kraft 2018-01-01
TSFS 2017:116
Vägtrafik,
I kraft 2018-02-01
TSFS 2017:120
Vägtrafik,
I kraft 2018-01-01