TSFS 2017:53
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kompetenskrav för besiktningstekniker, polisman och bilinspektörer för att få utföra fordonskontroller.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:53

I kraft 2017-05-26. PDF 2067 kB

Ändringar

TSFS 2018:45

I kraft 2018-05-20. PDF 189 kB.

Nya punkter 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.