TSFS 2010:155
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:155

I kraft 2010-11-01. PDF 707 kB

Ändringar

TSFS 2013:9

I kraft 2013-04-22. PDF 854 kB.

Upph. allmänna rådet närmast efter 14 §; ändr. 12, 25 och 32 §§ samt bilaga 2, 3 och 4.

TSFS 2016:95

I kraft 2016-10-15. PDF 355 kB.

Nuvarande 33 § ska betecknas 40 §; ändr. rubriken, 1, 2, 15, 17, 22 och 24 §§ samt bilaga 5; nya 1 a och 33–39 §§ och ny rubrik närmast före 33 §.

TSFS 2019:27

I kraft 2019-05-01. PDF 149 kB.

Ändr. 4 §.