TSFS 2012:41
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser

Dessa föreskrifter omfattar bestämmelser om förarprov för körkort som avläggs vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:41

I kraft 2012-07-01. PDF 139 kB

Ändringar

TSFS 2013:61

I kraft 2013-10-01. PDF 56 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 3 och 7 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 6, 7, 11 och 18 §§, 6 kap. 1 § samt rubriken närmast före 4 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 a § och 4 kap. 6 a §.

TSFS 2016:94

I kraft 2017-07-01. PDF 248 kB.

Ändr. 1 kap. 7 §, 4 kap. 6 och 11 §§ och 6 kap. 3 §.

TSFS 2020:9

I kraft 2020-03-01. PDF 391 kB.

Upph. 1 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap 2, 3 och 6 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 11 §, 5 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 a §; allmänna råd.