TSFS 2016:48
Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna enligt 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och hur uppgifterna ska lämnas.

Grundform

TSFS 2016:48

I kraft 2017-01-01. PDF 190 kB

Ändringar

TSFS 2020:7

I kraft 2020-09-01. PDF 289 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 1–3 §§; ny 1 a och 5 §§.