TSFS 2016:29
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) för infrastrukturförvaltare av sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 2 den lagen.

Grundform

TSFS 2016:29

I kraft 2016-08-01. PDF 208 kB