TSFS 2010:159
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall

Syftet med föreskrifterna är att öka sjö- och miljösäkerheten på svenskt sjöterritorium och i svensk ekonomisk zon genom att fartyg ska rapportera uppgifter enligt nedan till Sjöfartsverkets fartygsrapporteringssystem (FRS), för vidarebefordran till SafeSeaNet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:159

I kraft 2010-11-30. PDF 252 kB

Ändringar

TSFS 2015:19

I kraft 2015-06-01. PDF 85 kB.

Ändr. 1, 5, 7 och 15 §§ samt bilaga 2 och 3; upph. allmänna råd.

TSFS 2016:109

I kraft 2016-11-03. PDF 280 kB.

Ändr. allmänna råd.

TSFS 2016:131

I kraft 2017-02-01. PDF 148 kB.

Ändr. 24 §.