TSFS 2016:1
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Föreskrifterna för luftfartsskyddet innehåller krav på de åtgärder som ska vidtas för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Föreskrifterna omfattar flygplatser, flygföretag, fraktagenter, flygtrafiktjänsten, EDD-företag, validerare, instruktörer och säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:1

I kraft 2016-03-01. PDF 595 kB

Ändringar

TSFS 2017:85

I kraft 2017-11-01. PDF 385 kB.

Upph. 4 kap. 22 §, 5 kap. 2 §, 6 kap 8 §, 7 kap. 4–6 och 8 §§, 8 kap. 5 §, 10 kap. 20 § och 14 kap. 4 §; utgår rubr. närmast före 7 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 4, 12, 14 och 16 §§, 2 kap. 12 och 16 §§, 4 kap. 3, 18 och 33 §§, 5 kap. 3, 4, 6, 7 och 12 §§, 6 kap. 1–3, 5–7, 9 och 15 §§, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3–9, 11, 12 och 15 §§, 10 kap. 19, 22, 26, 40 och 42 §§, 11 kap. 6 och 7 §§, 12 kap. 3, 8 och 9 §§, 13 kap. 13, 17 och 22 §§, 14 kap. 1–3 §§, 17 kap. 17, 23, 28 och 29 §§, 18 kap. 1, 3 och 4 §§, bilaga 2 och 5, rubriken till 18 kap. och rubrikerna närmast före 10 kap. 42 §, 2 kap. 7 § och 18 kap. 6 §; ny 2 kap. 11 a § och 13 kap. 8 a §.

TSFS 2017:97

I kraft 2017-11-01. PDF 232 kB.

Ändr. övergångsbest.; ny 9 kap. 4 a §.

TSFS 2019:41

I kraft 2019-04-30. PDF 204 kB.

Upph. 4 kap. 8–10 och 35 §§, 10 kap. 20 och 41 §§ samt 16 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 14 och 16 §§, 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 5–7, 11, och 34 §§, 5 kap 11 §, 9 kap. 4, 7–12 §§, 10 kap. 3, 16, 17, 22, 26, 33, 36, 38 och 40 §§, 11 kap. 3, 6 och 7 §§, 13 kap. 12 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 9 och 22 §§, 17 kap. 2, 4, 34, 36 och 37 §§, rubrikerna närmast före 4 kap. 4 och 5 §§, och 17 kap. 37 §; ny 4 kap. 5 a och 5 b §§, 6 kap. 11 a §, 10 kap. 25 a och 25 b §§, 17 kap 2 a och 40 §§ och rubriken närmast före 17 kap. 40 §.