TSFS 2019:95
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, de som driver flygplatser där flygvädertjänst utövas och operatörer.

Grundform

TSFS 2019:95

I kraft 2020-01-02. PDF 763 kB