TSFS 2016:46
Transportstyrelsens föreskrifter om redovisningscentraler för taxitrafik

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som gäller för den verksamhet som bedrivs av en redovisningscentral för taxitrafik. En redovisningscentral ska ta emot, lagra och lämna ut uppgifter som överförs från taxametrar.

Grundform

TSFS 2016:46

I kraft 2017-01-01. PDF 260 KB.
Till toppen