TSFS 2016:105
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

I författningen anges vilka avgifter som gäller för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:105

I kraft 2017-01-01. PDF 2007 KB.

Ändringar

TSFS 2016:134

I kraft 2017-01-01. PDF 123 KB.

Ändr. 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 §.

TSFS 2017:72

I kraft 2017-07-01. PDF 300 KB.

Upph. 18 kap.; ändr. 14 kap. 8 §; ny 18 kap., 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a–c §§ och 30 kap. 16 §, och närmast före 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a och b §§ och 30 kap. 16 § nya rubriker.

TSFS 2017:93

I kraft 2018-01-01. PDF 957 KB.

Upph. 5 kap. 7 §, 24 kap. 34–36 §§, 29 kap. 7 §, samt 30 kap. 4 och 8 §§; rubriken närmast före 30 kap. 8 § utgår; ändr. 4 kap. 6 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 13 kap. 1–3 och 7 §§, 14 kap. 8–15 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2, 9, 14, 15 och 18 §§, 17 kap. 1 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1 §, 22 kap. 4 och 5 §§, 24 kap. 8–10, 12, 27 och 33 §§, 29 kap. 2, 3 och 5 §§, 30 kap. 3, 6, 7 och 9 §§, 32 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 16 kap. 2 § och 24 kap. 8 § samt rubrikerna närmast före 16 kap. 10 § och 29 kap. 1 §.

Rättelser

TSFS 2016:105

PDF 468 KB.

Rättad tabell i 24 kap. 8 §.

Till toppen