2016

TSFS 2016:1
Luftfart, SEC
I kraft 2016-03-01
TSFS 2016:5
Sjöfart, Fartygstyp
I kraft 2016-03-01
TSFS 2016:20
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2016-04-30 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2016:81
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2016-09-18
TSFS 2016:105
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2017-01-01
TSFS 2016:105
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
Rättelse
TSFS 2016:134
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2017-01-01
Till toppen