VVFS 2003:23 Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

Ändringar

TSFS 2010:9

I kraft 2010-04-01. PDF 182 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11, 14 och 16 §§, 8 kap. 14 §, 13 kap. 1 och 2 §§, 15 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 1 §, 25 kap 2, 4 och 7 §§ och 26 kap. 4 §; nya 2 kap. 21–25 §§.

TSFS 2010:73

I kraft 2010-04-30. PDF 27 kB.

Ändr. 2 kap. 18 §.

TSFS 2011:30

I kraft 2011-04-15. PDF 95 kB.

Upph. 2 kap. 8, 10, 11, 13, 14 och 16 §§; ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 1 och 2 §§, 15 kap. 1 och 2 §§, 22 kap. 1 § och 24 kap. 1 §; ny 2 kap. 26 §.

TSFS 2011:37

I kraft 2011-05-01. PDF 74 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 4, 5 och 6 §§, 25 kap. 1–7 §§, 27 kap. 33 § samt 28 kap. 22 §; nya 5 kap. 4 a, 4 b och 7 §§ och ny rubrik närmast före 7 §§.

TSFS 2012:21

I kraft 2012-04-16. PDF 27 kB.

Upph. 14 kap. 2 §; rubrikerna närmast före 14 kap. 1 och 2 §§ utgår; ändr. 1 kap. 2 §, 14 kap. 1 §, 23 kap. 1 § och 27 kap. 24 §; ny 23 kap. 2 §.

TSFS 2013:86

I kraft 2013-12-10. PDF 23 kB.

Ändr. 2 kap. 4 §.

TSFS 2014:37

I kraft 2014-06-30. PDF 30 kB.

Ändr. 2 kap. 4, 18 och 22 §§.

TSFS 2019:61

I kraft 2019-07-01. PDF 281 kB.

Ändr. 25 kap. 1, 3 och 5 §§ samt 26 kap. 1 §.

TSFS 2019:72

I kraft 2019-09-01. PDF 98 kB.

Ändr. 17 kap. 1 §.

TSFS 2021:12

I kraft 2021-10-01. PDF 66 kB.

Upph. VVFS 2003:23.