TSFS 2020:80
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Föreskrifterna för luftfartsskyddet innehåller krav på de åtgärder som ska vidtas för att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Föreskrifterna omfattar flygplatser, flygföretag, fraktagenter, flygtrafiktjänsten, EDD-företag, validerare, instruktörer och säkerhetsgodkända leverantörer av förnödenheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:80

I kraft 2021-01-01. PDF 531 kB

Ändringar

TSFS 2021:29

I kraft 2021-05-01. PDF 211 kB.

Upph. 19 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 14 och 16 §§, 2 kap. 2, 4, 13, 14, 16, 25 och 27 §§, 4 kap. 4 och 10 §§, 5 kap. 3, 12, 13, 14, 23, 27, 30, 32 och 33 §§, 6 kap 3 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 11 och 17 §§, 13 kap. 7 och 20 §§, 16 kap. 16 §, 17 kap. 4, 8, 18 och 20 §§, 18 kap. 2 och 3 §§, 19 kap. 2, 4 och 13 §§ och bilaga 6 och rubriken närmast före 17 kap. 18 §; ny 16 kap. 16 a och 33 a §§ samt 18 kap. 11 a § och rubriker närmast före 16 kap. 16 a och 33 a §§ samt 18 kap. 11 a §.

Rättelser

TSFS 2021:29

PDF 131 kB.

Rättelsen avser ingressen och de två förekomsterna av 18 kap 11 a § som ska vara 19 kap. 11 a § i den tredje delssatsen.