TSFS 2014:30
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om trafiksignaler enligt 3 kap. vägmärkesförordningen (2007:90).

Grundform

TSFS 2014:30

I kraft 2014-07-01. PDF 217 KB.

Rättelser

TSFS 2014:30

PDF 13 KB.

Rättelsen avser 3 kap. 154 § och innebär att paragrafnumreringen har ändrats till 3 kap. 15 §.

Till toppen