VVFS 2008:259 Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet DE

Ändringar

TSFS 2011:27

I kraft 2011-04-01. PDF 19 kB.

Upph. VVFS 1998:60, VVFS 2007:224, VVFS 2007:225, VVFS 2007:226, VVFS 2007:227, VVFS 2007:228, VVFS 2007:229, VVFS 2007:230, VVFS 2007:231, VVFS 2007:232, VVFS 2007:271, VVFS 2008:256, VVFS 2008:255, VVFS 2008:256, VVFS 2008:257, VVFS 2008:258 och VVFS 2008:259.