VVFS 1994:7 Vägverkets föreskrifter om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens-, och andra behörighetsbevis för utövare av gods- och persontransporter på väg och åtgärder för att underlätta för dessa att utöva sin rätt till etableringsfrihet

Ändringar

TSFS 2010:93

I kraft 2010-08-01. PDF 18 kB.

Upph. VVFS 1994:7.