TSFS 2010:90
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker

Författningen upphävd 2017-05-26 genom TSFS 2017:53

Dessa föreskrifter innehåller i huvudsak bestämmelser om den utbildning och kompetens som krävs för att en besiktningstekniker ska kunna certifieras i enlighet med 8 kap. 3 b § fordonsförordningen (2009:211).

Grundform

TSFS 2010:90

I kraft 2010-07-01. PDF 123 kB