TSFS 2010:89
Transportstyrelsens föreskrifter om åsättande av årsmodell

Dessa föreskrifter reglerar när ett fordon som är uppbyggt av delar från samma eller olika exemplar av fordon vid registreringsbesiktning får åsättas den årsmodell som motsvarande serietillverkat fordon har.

Grundform

TSFS 2010:89

I kraft 2010-07-01. PDF 18 kB