VVFS 2006:64 Vägverkets föreskrifter om kontrollbesiktning och flygande inspektion

Ändringar

TSFS 2010:86

I kraft 2010-07-01. PDF 18 kB.

Upph. TSVFS 1982:94 och VVFS 2006:64.