TSFS 2010:85
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Författningen upphävd 2017-05-26 genom TSFS 2017:55

Dessa föreskrifter anger närmare bestämmelser om flygande inspektion enligt fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:85

I kraft 2010-07-01. PDF 597 kB

Ändringar

TSFS 2011:109

I kraft 2012-01-01. PDF 707 kB.

Upph. bilaga 3; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 5, 7 och 12 §§, 6 kap. 1–6 §§, 7 kap. 4–6 § och bilaga 2; ny 7 kap. 7 §.