VVFS 2005:53 Vägverkets föreskrifter om skylt på fordon som används vid övningskörning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Ändringar

TSFS 2010:82

I kraft 2010-06-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2005:53.