VVFS 2007:3 Vägverkets föreskrifter om färd med fordon med variabelt däckstryck

Ändringar

TSFS 2010:41

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 8 § andra stycket.

TSFS 2010:75

I kraft 2010-04-24. PDF 113 kB.

Ändr. bilagan.