TSVFS 1982:61 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om registreringsbesiktning av utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade

Ändringar

TSFS 2010:7

I kraft 2010-02-15. PDF 17 kB.

Upph. TSVFS 1982:61.