TSFS 2010:67
Transportstyrelsens föreskrifter om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2012-03-30 genom TSFS 2012:16

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av alla verksamhetsutövare som utför säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage, andra personer än passagerare och medförda föremål, lastrumsbagage, frakt, kurir- och expresspaket samt post, förnödenheter för användning ombord, och varuleveranser till flygplatser.

Grundform

TSFS 2010:67

I kraft 2010-04-29. PDF 152 kB