TSFS 2010:66
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsprövning och kompetenskrav – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2011-12-15 genom TSFS 2011:57

Dessa föreskrifter gäller säkerhetsprövning och kompetenskrav och ska tillämpas av alla verksamhetsutövare som omfattas av det nationella säkerhetsprogrammet. Utländska flygföretag ska tillämpa dessa föreskrifter för annan personal än besättningsmedlemmar som är stationerad i Sverige.

Grundform

TSFS 2010:66

I kraft 2010-04-29. PDF 135 kB