TSFS 2010:65
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid byggnader med krav på tillträdesskydd

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:81

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av de verksamhetsutövare som ska upprätta och ansvara för behörighetsområden eller säkerhetsområden i enlighet med krav i det nationella säkerhetsprogrammet.

Grundform

TSFS 2010:65

I kraft 2010-04-29. PDF 97 kB