TSFS 2010:62
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygtrafikledningstjänst

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av verksamhetsutövare som tillhandahåller flygtrafikledningstjänst på flygplatser som är säkerhetsgodkända av Transportstyrelsen och områdeskontrolltjänst inom svenskt luftrum.

Grundform

TSFS 2010:62

I kraft 2010-04-29. PDF 107 kB