TSFS 2010:60
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för svenska mindre flygföretag

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av flygföretag som bedriver kommersiella flygtransporter med luftfartyg vars maximala startmassa är mindre än 45,5 ton och där biljetter inte är tillgängliga för allmänheten, eller som bedriver linjefart enligt tidtabell med luftfartyg vars maximala startmassa är mindre än 10 ton. Flygtransporter med ballong, rundflyg och bruksflyg med luftfartyg vars maximala startmassa är mindre än 10 ton är undantagna från dessa föreskrifter.

Grundform

TSFS 2010:60

I kraft 2010-04-29. PDF 82 kB