TSVFS 1981:33 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om lämplighetsbesiktning av utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade

Ändringar

TSFS 2010:6

I kraft 2010-02-15. PDF 18 kB.

Upph. TSVFS 1981:33.