VVFS 2008:380 Vägverkets föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Författningen upphävd 2014-02-01 genom TSFS 2013:117

Ändringar

TSFS 2010:56

I kraft 2010-04-01. PDF 72 kB.

Ordet ”Vägverkets” byts ut mot ”Trafikverkets” i 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 3 §.