VVFS 2008:258 Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet D

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:27

Ändringar

TSFS 2010:50

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap. 1 § och 4 kap. 7 §.