VVFS 2007:271 Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet B

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:27

Ändringar

TSFS 2010:46

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap. 1 § och 4 kap. 5 § .