VVFS 1998:60 Vägverkets föreskrifter om kunskapsprov för och utfärdande av traktorkort

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:27

Ändringar

TSFS 2010:42

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

"Vägverket" byts ut mot "Trafikverket". i punkterna 1.2, 1.3 och 4.3.