TSFS 2010:28
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av allmänna flygplatser

Författningen upphävd 2010-09-01 genom TSFS 2010:131

Dessa föreskrifter ska tillämpas av allmänna flygplatser när avgifter och rabatter för användning av flygplatsen ska bestämmas. Föreskrifterna ska även tillämpas av allmänna flygplatser när igångsättningsstöd ska beviljas. Genom dessa föreskrifter införs även de riktlinjer som framgår av Kommissionens meddelande från den 9 december 2005 (2005/C 312/01), riktlinjer för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser.

Grundform

TSFS 2010:28

I kraft 2010-04-01. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2010:131

I kraft 2010-09-01. PDF 18 kB.

Upph. TSFS 2010:28.