TSFS 2010:20
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Författningen upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:116

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om sjömäns utbildning och behörigheter och utgör en del i det svenska införlivandet av STCW-konventionen.

Grundform

TSFS 2010:20

I kraft 2010-04-01. PDF 723 kB

Ändringar

TSFS 2011:52

I kraft 2011-06-15. PDF 215 kB.

Upph. 2 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1, 6 och 7 §§, 12 kap. 12 §, 15 kap 1 § och bilaga 22; nya 7 kap. 3 a och 6 a §§, 13 kap. 4 a och 4 b §§, ny rubrik närmast före 12 kap 12 §, ny bilaga 28.

TSFS 2011:62

I kraft 2012-01-01. PDF 100 kB.

Ändr. 12 kap. 4 §.