TSFS 2010:194
Transportstyrelsens tillkännagivande av Kustbevakningens uppgifter enligt förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

Transportstyrelsen tillkännager överenskommelsen mellan Kustbevakningen och Transportstyrelsen angående Kustbevakningens medverkan i arbetet med sjöfartsskydd m.m.

Grundform

TSFS 2010:194

I kraft 2010-12-01. PDF 101 kB