TSFS 2010:192
Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik

Författningen upphävd 2013-06-01 genom TSFS 2013:41

Dessa föreskrifter gäller sådan yrkesmässig trafik som i yrkestrafiklagen (1998:490) betecknas som taxitrafik och innehåller bestämmelser om bl.a. taxameter, prisinformation och driftsinställningar.

Grundform

TSFS 2010:192

I kraft 2011-02-01. PDF 161 kB