TSFS 2010:186
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:100

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafik- och trafikregisterområdet.

Grundform

TSFS 2010:186

I kraft 2011-01-01. PDF 149 kB

Ändringar

TSFS 2011:43

I kraft 2011-05-01. PDF 19 kB.

Ändr. 2 kap. 3 och 5 §§.

TSFS 2011:84

I kraft 2011-10-01. PDF 68 kB.

Upph. 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 och 6 §§, 3 kap. 2–4, 7 och 9 §§; nya 2 kap. 6 a § och 3 kap. 4 a §.