TSFS 2010:182
Transportstyrelsens allmänna råd om underhållsprogram för luftfartyg

Författningen upphävd 2018-03-29 genom TSFS 2018:38

Detta är allmänna råd till bilaga I Del-M, M.A.302 e), detaljeringsnivå i underhållsprogram till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter.

Grundform

TSFS 2010:182

I kraft 2010-12-08. PDF 37 kB