TSVFS 1990:9 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om linje för reserverat körfält

Ändringar

TSFS 2010:169

I kraft 2012-12-01. PDF 21 kB.

Upph. TSVFS 1990:2, TSVFS 1990:5, TSVFS 1990:6, TSVFS 1990:7, TSVFS 1990:8, TSVFS 1990:9, TSVFS 1990:10, TSVFS 1990:11, TSVFS 1990:12, TSVFS 1990:13, TSVFS 1990:14, TSVFS 1990:15, TSVFS 1990:16, TSVFS 1990:17, TSVFS 1990:18, TSVFS 1990:19, TSVFS 1990:20, TSVFS 1990:21 och TSVFS 1990:22.