TSFS 2010:168
Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter

Författningen upphävd 2017-07-01 genom TSFS 2017:70

Dessa föreskrifter gäller för lufttransporter mot betalning åt allmänheten som utförs till och från, inom eller över Sverige samt bruksflygverksamhet som bedrivs i Sverige av utländskt lufttrafikföretag eller utländsk luftfartygsoperatör.

Grundform

TSFS 2010:168

I kraft 2010-12-01. PDF 44 kB