TSFS 2010:164
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda bestämmelser för flygbriefingtjänst (AIS)

Författningen upphävd 2015-11-06 genom TSFS 2015:50

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygbriefingtjänst.

Grundform

TSFS 2010:164

I kraft 2010-12-01. PDF 537 kB