TSFS 2010:156
Transportstyrelsens föreskrifter om sjötrafikregler vid Bjursundsströmsbron

Dessa föreskrifter reglerar vilka fartyg som får passera Bjursundsströmsbron.

Grundform

TSFS 2010:156

I kraft 2010-11-01. PDF 96 kB